Varga Csaba

Elsődleges és másodlagos primordiális központok

(René Guénon nyomán1)

Nagyon egyszerű és releváns két felvetést kell megfogalmaznunk: (1) A szélesen értelmezett magyarságnak a hosszú történelme során sikerült-e a föld valamelyik pontján felépíteni elsődleges vagy másodlagos primordiális2 központot? Ha igen, hol, mikor és milyet? (2) A következő egy évtizedben kell-e törekednie arra, hogy valamilyen primordiális spirituális központot építsen fel? Ha igen, milyet, s persze hol és mikor? Ez a felvetés természetesen azért is napirenden van, mert világváltás küszöbén, vagy elején vagyunk.

Most csak a második kérdéscsoporttal foglalkozom.

Primordiális állapotnak az örökké-valóságot tekintjük, avagy a transzcendens világcentrumot, avagy a földi Paradicsomot, amely csak emberfeletti állapot eredményes meghódítása révén érhető el. A föld történetében és mindegyik korszakban minden igazi hagyomány csak a nagy primordiális tradíció egy-egy adaptációja lehet.

Az eddigi ismereteink szerint három különböző primordiális spirituális centrumot különböztethetünk meg. (a) A legfőbb primordiális spirituális központ mindig föld és ég között lebeg, de a Káli Yuga korszakban ez teljes mértékben láthatatlan. Ezek a föld és a menny közötti kapcsolódási ponton fekvő égi/földi Paradicsomok, amelyeket tekinthetünk a Paradicsom/Éden archetípusának is. (b) Az elsődleges primordiális spirituális központ mindig szükségképpen pontos másolata, materializálódása a legfőbb központnak, így a jelenlegi időkorszakban az elsődleges spirituális központok alapján következtethetünk az ég és föld között lebegő eredeti, nem földi legfőbb primordiális központra. (c) A másodlagos primordiális spirituális centrumok pedig feltehetően törekedtek arra, hogy minél inkább pontos másolatai legyenek a földön korábban létrejött és működött elsődleges primordiális központoknak.

Ha valakinek nem teljesen világos, megerősítem, hogy a primordiális központokra elsősorban azért van szükség, hogy - a primordiális tradícióra építve - egyaránt lehetővé tegyék a személyes és kollektív tudatszintek emelését.

Az elveszett Paradicsomot helyettesítő elsődleges-másodlagos, sőt a harmadlagos primordiális spirituális centrumoknak több könnyen megkülönböztethető formája3 jött létre:

 1. Szimbolikus, idealisztikus víziók: spirituális látomások, isteni sugallatok, szent könyvek, szentképek, stb.
 2. Természeti szakrális helyek: szent hegyek, istenföldek, kiválasztottak földje, szent szigetek, szent helyek, boldogok földje, szentkorona, édenhelyek, szent kövek, stb.;
 3. Mesterséges spirituális helyek: szent városok, szent templom-együttesek, istenszékhelyek, szent pólusok, stb.;

Egyébként mindent szent hely is egyben szimbolikus szentjel is.

Ezek a valóságos és spirituális helyek a hagyományok szerint "mindig fénnyel jelzett, isteni megnyilvánulás hatása alatt álló helyek". (R. Guénon)

Elsődleges spirituális központ jött létre például Egyiptomban (nem egyetlen piramis, hanem a piramisok, templomok teljes rendszere), Kambodzsában (Angkor), vagy Mexikóban (Teotihuacan). Ugyanakkor nehezen eldönthető, hogy a Mennyei Jeruzsálemnek mennyire volt teljes "másolata" a tényleges Jeruzsálem. Vagy nagyon izgalmas kérdés, hogy a nemrégen feltárt hun főváros (Tongwancheng, Kína, Shaanxi tartomány) elsődleges vagy másodlagos primordiális spirituális központ.  

Mi az elsődleges jellemzője a szent helyeknek? Mitől függ az, hogy egy-egy spirituális központ betöltse a feladatát?

 1. Minden korszakban a világkirály vagy a legfőbb princípium csak a földi világban működő spirituális centrumon keresztül nyilvánulhat meg.
 2. A tradíció szerint a világkirály lényegében Világháromság Király, aki a mindenség ura, mindentudó és belső irányító.
 3. A világhármasság három birodalom ötvözete: egyrészt olyan birodalom, ami az isteni Fény tükröződése, másrészt a legősibb szint, az első Guru birodalma, végül harmadrész olyan szellemi birodalom, amely mindazokkal a gondolatokkal áll kapcsolatban, amelyek az emberiség sorsát irányítják.
 4. A világkirály ismeri az emberiség sorsa irányítóinak szándékait és gondolatait. "Ha ezek Istennek tetszőek, a világkirály pártfogolja őket láthatatlan segítségével. De ha nem tetszik, megakadályozza a munkálkodásukat." (R. Guénon)
 5. A világkirály nem csak a fizikai világra van hatással, hiszen lényegét tekintve Brahatma, sőt Mahatma és Mahanga (szellem, lélek és test), ezért jövőbe látó, Istent szemtől szembe látó és jövő irányító.
 6. A nem emberi eredetű szakrális tradíció csorbítatlan megőrzése csak egy erre alkalmas spirituális szervezet által történhet meg.
 7. A centrum és a szervezet együttesen jogosult a világkirály és attribútumai használatára.
 8. A szükséges tudás és tudásfok megőrzése teszi lehetővé, hogy a spirituális centrum önmagát egynek tekintse a princípiummal.
 9. A felsorolt hármasság (centrum - szervezet - tudásfok) közvetít az égi és a földi világ között. A primordiális centrum mutatja azt a pontot, pólust vagy tengelyt, ami körül a világ örvénylik.
 10. A centrumban megnyilvánult világkirály sarkalatos jellemzője az igazság és a béke, avagy egyensúly és harmónia.
 11. Az elsődleges és a másodlagos primordiális centrum célpontja annak az ösvénynek, amelyen a megvilágosodást keresők haladnak, avagy az ösvényen való haladás és célba érés a személyes magasabb tudatállapotok elérését teszi lehetővé;
 12. A spirituális centrum egyúttal szolgálja a transzcendens Jubileum eszméjét, ami az eredeti szakrális állapotba való visszatérés programja.
 13. A primordiális centrumot az összes kultúra tradicionális szimbolikájában főként a szívhez hasonlítják.
 14. A spirituális központ az Igazság Háza, ami a legfőbb spirituális centrum másik elnevezésének misztériumát jelzi.
 15. Az elsődleges és másodlagos spirituális centrum külső, látható leképződése, s képviselete a legfőbb centrumnak, avagy a legfőbb centrum tükörképe a földön megépült elsődleges és másodlagos centrumnak.
 16. A valódi tradíció csak a legfőbb centrummal közvetlen kapcsolatot elvesztett kisebb, spirituális centrumok számára veszett el.
 17. Stb.

A világkirály és a különböző rangú spirituális centrumok jellemzőit még hosszan fejtegethetnénk, de erre most nincs különösebben szükség. A primordiális centrumok egyfelől az Elveszett Paradicsomot helyettesítik, másfelől nemcsak közvetítenek ég és föld között, hanem a közvetítés révén visszaállítják a tradicionális együttműködést ember és Isten között, harmadrészt pedig az Örökkévalóság fizikai és szimbolikus felmutatásával minden kereső számára megmutatják azt a végső célpontot, ahová el kell jutniuk.

A mai kérdés részben ugyanaz, mint minden korábbi korban, hogy a történelmi és szellemi emlékként megmaradt elsődleges és másodlagos primordiális központok segítésével fedezzük fel és tegyük láthatóvá a legfőbb primordiális központot. Ám mindez csak az  elvégzendő feladatok első csoportja. A legfőbb primordiális központot ugyanis újra láthatóvá kell tenni a Vízöntő, majd pedig a későbbi korok számára a következő évtizedekben felépítendő új primordiális, spirituális központokkal.

Ha a nagy történelmi körforgás, amely 25.920 évig tart, és amelynek leszálló ága a mostani évezredben ér véget, akkor most kezdődik a felszálló ág, amelynek első korszaka a Vízöntő korszak. A felszálló ág aranykora változatlanul 3.240 évig tart majd, amelynek előkészítése most történik. És ennek a váltásnak talán a legfontosabb és legkardinálisabb feladata a különböző szintű spirituális és primordiális központok újraépítése.

A releváns felvetésekre adható válaszkísérletek után már csak három aktuális kérdést tehetünk fel: (1) Ha tudomásunk szerint Európában a korábbi évezredekben és századokban nem jött létre - vagy jelenleg nem látható - elsődleges primordiális központ, akkor ennek a hiánynak a pótlására eljött-e már a tényleges és spirituális idő? (2) Ha ismereteink szerint Európában nem volt és most sincs elsődleges primordiális, spirituális központ, akkor ennek (az egyik?) helye a Kárpát-medence, vagy szűkebben például a Pilis-hegység lenne? (3) Ha e feladat beteljesítésének szükségességét egyre nyilvánvalóbban felismerjük, akkor kontinensünkön alkalmasak vagyunk-e az elsődleges, vagy csak egy másodlagos primordiális központ felépítésére?

A válaszok persze evidensek, különösen akkor, ha az értőktől megerősítést kapunk. 

Kereszt a falon. Kappadókia (Györfi János felvétele)

Jegyzetek

1 René Guénon: Metafizikai írások II. A Világkirály, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1993; René Guénon: A vadkan és a medve, http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad99guenonvadkanmedve.htm;

2 A "primordiális spirituális központ" összetett fogalom, amiben a primordiális szó jelentése: kezdeti, eredeti, elsődleges, stb.

3 A szent és a szakrális nem teljesen ugyanaz, szent az, ami az isteni és az istenségi, ami abszolútum, avagy egyúttal isteni megnyilvánulás is; a szakrális pedig részben az isteni materializációja, testet öltése, részben az isteni működési elve, a szakrális szolgáltatás, stb.

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be