Györfi János

Axis mundi program

ÉletUtam következményeként bejártam sok "Kastély" mögül "Rengetegbe" induló, mégis visszatérő ösvényt. A "harmadlagos szellemi primordiális központok" vándoraként állíthatom: megérett az idő az "aranyos szegletben" a kapu megnyitására, az alapításra!

Régóta beszélek - türelmesen ismételt mantraként - axis mundi programomról, a középpont kijelölésének szükségességéről! Az időösvények összeértek...

Életem során megadatott, hogy az ókori "peripatetikus iskola" módszerével, sétálva tanítva, fák és oszloprendek között, az aranymetszett szépséget felfogva, láttatva taníthattam a Közel- Kelet, a kora középkori Európa és Magyarország szent helyein.

A szentség bármiféle megnyilvánulása, kiállítások elzárt tereiben, mozgó, fényképező, filmező turisták között nehezen érzékelhető. A profán feltételek nemigen teszik lehetővé a hely tényleges megélését, a mai világ zavaró körülményei szétszórják a figyelmet. Szerencsémre mégis árokpartokon, ásatásokon, elzárt területeken, hideg éjszakákon türelmesen várakozva, volt módomban elegendő időt tölteni egy-egy hely befogadásával.

Megrázó élmények hatására, a kialakuló csöndekben egy himnusz hangjait játszottuk le, de csak akkor, ha nem lehetett már mit mondani, mert a látvány, az érzés meghaladta szavainkat, meglévő fogalmainkat. Ez az állandó kód, ezen zene rezgése dekódolta az ősi ritmusokat, ütemeket, energiákat. Vándorolva, tanítva így sikerült tanulnom!

A tizenkét istenség. Relief, Yazilikay (Györfi János felvétele)

  Az Utazás tapasztalatai

A "csend helyei" csak különleges természeti helyeken találhatók meg. A kiválasztás nem lehetetlen. A végrehajtott rítusok rendjét csak a közösség mitikus története, a közösség múltja, közös emlékezete határozhatja meg. Az áldozati szertartások sok formáját áttekintve - a véres áldozatoktól a tej- és méz-áldozatig profanizálódott módokig - ezek mindenhol rendkívül karakteresek voltak. Ma az élet tisztelete elegendővé teszi a helyettesítő komoly szimbólumok használatát. A "legkülönb" feláldozása a szentség legfélelmetesebb oldalait veti fel, amire választ már jó ideje nem adtunk. A mai individualizmus korában elegendően nagy feladat saját magunk átalakítása, és magyar közösség felvállalása. Az oltár elhelyezése, és a világfa-állítás a feladat.

"Aranycsinálás" folyamata ma - Egyéni és Kollektív tudat

Az első lépés mindig a koncentráció, a csönd. A csönd pillanatai, a koncentráció a "Csönd Ünnepe", a kapcsolat lehetősége.  "A láthatatlan a láthatónál erősebb." mondja Hérakleitosz, s ebben is tökéletesen igaza volt, sajnálatos módon neveltetésünk ettől elszakadva évtizedek óta másról szólt. Első lépés önmagunk és közösségünk -  a "Láthatatlan Oltár", "Láthatatlan Templom" - megalkotása. Természetesen az első feladat Delphoi tanácsáról szól: "Ismerd meg önmagad!". Az "első oltár", az "első templom" felépítésének feladata után az "energiakupola" kollektív megalkotása következik. Azonban hogy kik ma kellően "éberek" ehhez, ez már komoly kérdés! Itt az önjelöltség nem elegendő!

Visszakeresés - Ritualizálás

A rítusok felépítése az elveszett tartalmak miatt rendkívül nehézkes. Utánozni lehet, de alapvetően a kultúra archaikus szimbólumaiból építkezve, a szellemi tartalmaknak megfelelően, mitikus történetünk tisztázása után lehet ismét összefoglaló ritualizálást megvalósítani. A hagyományokra építkezve, a színekre, hangrezgésekre, ritmusokra, illatokra ráhagyatkozva az újraalkotás nem lehetetlen, hiszen ősi ritmusunk minden szívdobbanás.

A Történet megtalálása - A Mítosz megismertetése

Ismételten tisztázni szükséges a magyar közösség szellemi arculatának alapvetését, mintáját. Nagyon összezavarodtak a rezgések, minták! Rendkívül erős, tudatosan károsító és rengeteg közvetett "energiaszemét" ért minden szintet. Gyermekeink felé irányuló felelősségünk megköveteli az azonnali lépések sorát, a védekezés elmaradása - egyéni és közösségi szinten is -  immár bűnnek számít!

Néhány évvel ezelőtt jelzés érkezett, a Ji Csing 45. kuája által: "A király eléri az ősi templomot". A folyamat megindult... 

A "Hely" kijelölése

A Hol? kérdésére ilyen hosszú civilizációs szellemi tévelygés után nem könnyű válaszolni!

Kellő kollektív erő, meglévő tisztaság esetén a tengely bárhol leverhető lenne, és körülötte megkezdődhetne a kikristályosodási folyamat, de jelenleg még nem vagyunk ilyen erős energetikai helyzetben!

Jelenlegi homályos látásunkkal is egyértelmű, hogy csak pozitív sugárzó természetes erőhelyek megkeresésével jelölhető ki a "Központ", de még az alközpontok helye is! Egy helyen öt elem együttesére, meglétére lenne szükség, a tökéletes hely megtalálásához azonban  profán keresési technikákkal nem lehet hozzáférni! A kínaiak, görögök szent hegyei, szent ligetei, barlangjai természetesen orientálóak, mintaadóak lehetnek, de nekünk először saját mintánkhoz, ősi motívumunkhoz kell visszatalálnunk. A keresett motívum, minta tisztázandó!

Anya - Apa - Fényfiú egy helyen

A ténylegesen láthatóvá, a többiek számára is felfoghatóvá tétel, az oltár elhelyezése elsőrendű feladat.

Boldogasszony-ábrázolás, kép, szobor elhelyezése forrás közelségét igényeli.

 

Fekete Madonna, Montserrat (Györfi János felvétele)

 

Az egész közösség koncentrációját lehetővé tevő látható kő/kereszt/világfa, mint világtengely elhelyezése alapvető fontosságú.  Ez a kő lesz ténylegesen az energiaörvénylés centruma.

Az oltár ebben a kontextusban, elsősorban a tűz, a fény helye.

Az oltár köré templomot kell építeni az aranymetszés szabályai szerint, a templom köré egy mandala alaprajzú fehér szakrális várost kell emelni. A város legyen a test, az oltár a szívcsakra, a "Kapu". A "szellemi alapítást" meg kell kezdeni!

A helyet 12 kijelölt "kereső" keresse, és három találja meg...

A hely: "mindig fénnyel jelzett, isteni megnyilvánulás hatása alatt álló helyek". (R. Guénon)

Az "átjáró" kijelölése elsőrendű feladat! A hely feladata közvetítés ég és föld között. A hely neve: Amargi , ami annyit jelent " visszatérés az Anyához", visszatérés a Fénybe".

A feladat tisztítási rituálék sorának végrehajtása: a "Hely" kijelölése, a "Szervezet" megerősítése, a "Tudásfok" minőségének gyors emelése.

A szívcsakra itt van! A felelősség jelentős, egyszer fel kellene nőni a feladathoz...

Kenéz Ferenc református lelkész egyszer nekem az "alkalmasság" fontosságáról beszélt, annak a szónak a hatása utána 14 évig tartott...

Igen, alkalmasak vagyunk! - ennek felvállalása sokáig fog tartani!

"A centrum természetesen sohasem absztrakt, vagyis nem gazdasági, vagy közigazgatási, vagy egyéb gyakorlat. Mint az archaikus görög polisban, a középpont a felsőbb erő jelenléte. Ahol akár tudatosan, akár tudatlanul ez a középpont él, a megtelepedés végleges, ahol középpont nincs, ott, ami városnak látszik, csupán tábor"

(Hamvas Béla: Az öt géniusz)

Baal-templom (Györfi János felvétele)

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be