Varga Csaba

ÜressÉg Kora És/vagy Szeretet Kora

lábjegyzetek az útválasztáshoz

Hiszed-e, és/vagy tudod-e, és/vagy legalább elképzeled-e, hogy az az istentelen, szeretetlen világ, amiben láthatóan élsz, s ami látszólag Benned él, az egyszerűen véget ér és valamilyen más világ kezdődik?

Mi is történik Benned és Veled?

A nyugati ember mindenhol ürességet tapasztal. Az üresség azonban csak gondolatokkal hozható létre, és így ez „mindössze” intellektuális megértés; avagy a jó vagy a rossz érzet csupán gondolat, így ellenszere is csak egy másik gondolat lehet. Ebből a kedves felismerésből következik, hogy az üresség érzete nem más, mint az elméd teremtménye. Ha az elméd teremtette, akkor ez egyáltalán nem létezik.

Mi az akkor, ami valóban létezik? Mint tudod, egyetlen valóság van, az az isteni valóság. Ezt a titkos Önvalód és/vagy a valódi szíved teremtette és teremti. Ezt hívják Természetes Állapotnak is, ami magas rangú Tudat, hiszen tud önmagáról és öntudatos. Ekkor felismerheted, hogy Tisztaság, Üresség és Tudatosság elválaszthatatlan.

Megismételjem, mert látszólag érthetetlen? Üresség és Tudat tehát elválaszthatatlan, az Üresség és Teljesség szintén elválaszthatatlan, a Tökéletesség és az Ánandaság is elválaszthatatlan. A világos felismerés az, hogy a Természetes Állapot a Tudat Természete, ami a Teljes Tökéletesség, ez pedig a Teljesség Állapota, ami viszont a Tökéletes Szeretet. Ez a logikai összefüggés tárja fel a világ legnagyobb titkát?

A kollektív elme teremtette pedig az Üresség Korának látszat-valóságát. Ezt a látszat valóságot viszont tartósan és stabilan létező, lélegző, igaz valóságként tapasztaltuk.

Az Üresség Korából hogyan jutunk ki?

Maradjunk a legegyszerűbb analógiánál: az Útnál. Az Üresség világállapota az Út első fele, a második fele viszont a Teljesség, avagy a Szeretet Kora – a két korszak elválaszthatatlan, de egyáltalán nem azonos, egységben vannak ugyan, de alapvetően más minőségűek Az Üresség-Egysége után a Teljesség-Egysége jön, ami egyúttal a legmagasabb tudatállapot

Hova is jutunk az Úton? Ha a lét eleve mindig is Szeretet volt, akkor kezdetektől fogva Szeretet Kora van. Ha ez így volt és így van, akkor miért nem ezt éljük? Mert a Szeretet Korára rávetítettük az Üresség Korát, ráadásul a Szeretet Korát elfátyoloztuk. Magát a nagy betűs Szeretetet sem ismertük? Holott a feltétel nélküli, odaadó Szeretet minden; ennek legmagasabb minősége az odaadó Szerelem, ami egyben Isteni Szerelem, az Isteni Nő és Isteni Férfi teljesség-léte.

Tökéletes vagy, minden tökéletes Benned és a világ is tökéletes.

Minden Mennyország, avagy kint és bent minden Isteni.

Képes vagy szüntelenül a Szívedben, az Önvalódban, a Szeretetben élni, mert Te szeretet vagy!

Ha az Úton vagyunk, mert mindenki az Útra született, akkor az élet körforgalmából a szeretet-lét felé milyen útelágazások vezetnek?

Az alternatívák a teremtés kezdete óra ismertek. Választhatsz. Az egyik a lassú spirituális út, a körülményes haladás, kerülőutakkal, a másik a gyors spirituális út, a normális haladás, az egyenes út. A kereszténység szerint (lásd: Máté evangélium Hegyi beszéd) szoros a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. A zsidó és a keresztény, valamint az iszlám kabbalában a gyors út és a lassú út (a lángoló kard útja) élesen különbözik egymástól. 

Ha a keleti útváltozatokat nézzük, a csittamátra, a tantra, a mahamudra, a dzogcsen meghaladja az Üresség ma elterjedt felfogását. Szemben a szutra és a tantra módszerével a Dzogcsen az egyik végső út, az Ön-megaszabadulás útja. És a hagyomány még számtalan út-példázattal szolgál.

A szutra gyönyörű útja közismert – ez a lemondás útja, aminél az állandó É hiányát tapasztaljuk meg. A szutra rendszernek legalább két szintje van (a hinajána és a mahanája). Ekkor az útkeresők csak önmagukért gyakorolnak, a hinanájában mások sorsával nem törődnek, a személytelen ürességbe (nincs lényegisége, nincs független léte) jutnak el.

A tantra útja talán még gyönyörűbb – ez az átalakítás útja, a tantra a szenvedélyek energiáját használja fel és alakítja át, a negatív érzelem tudássá alakul át. A gyönyör, és a gyönyörűség érzése nem keverendő össze a vággyal és a ragaszkodással, a tantra és a mahamudra egyesíti a gyönyört és az ürességet és a tantrában az üresség tapasztalatára ráépítik az istenségek vizualizációját.

A dzogcsen útja szinte tökéletes – ez a Természetes Állapot elérése, a végső tisztítás, az önfelszabadítás útja, a bönpó hagyomány folytatása, túl van minden kettőségen és intellektuson. Tíz tökéletességet nevez meg, de a természetes állapot nem csupán az Üresség, hanem a Spontán Megnyilvánulás, ebben spontán módon jelenik meg az együttérzés, a teljes tökéletesség, ez a tudatot meghaladó lét, a Dzogcsen a Nagy Teljesség állapota.

A mahaparinirvána útja még majdnem titkos – ez Buddha végső és igazi tanítása, a nagy teljes nirvána, a velünk született örök Buddha-természetet tanítja. Számtalan féle ürességről beszélhetünk, de ezek csak elterelik a figyelmét az igazi Én valóságos létezéséről. Ez a pozitív nirvána, ami személyes, örök, természetes, ami boldogság és nem üresség.

Hova érkeztünk el? A tudatos szeretetlét saját Önvalódban van. Nem csak az isteni szeretet közvetítése lehetséges, a második Szív képes önmagában is - fehér lyukként - szeretetet kiárasztani. Az új korszaknak ez a lényege. Ez a Szív-érték kibontása, realizálása, a tudatemelés egyben szeretetemelés, ha ez a szeretet érzelmen-túli, akkor ez már a tudatszeretet. Ez az új, külső-belső egységteremtő (magas rendű szeretetkiterjesztő, szeretetbeteljesítő, szeretetegyesítő) teljesség mező. Az örök Szeretet Kora.

Belül új ember születik, merthogy újra azonosul önön természetével. Lelkünkben továbblépünk - szeretet alapon – a teljességlét tökéletességéig, ahol már minden Egy, a két Szív is. Ez egyben az igazi életre elevenítés!

 

Mit szeretnél még hallani? Az előbbiekből azonban változatlanul nem következik, hogy lebecsüld a fizikai síkon való létlehetőségeket; éppen ellenkezőleg, a Szeretet Út a fizikai sík beborítása, feltöltése, átlényegítése isteni-szeretettel. A tökéletesség fonalának a „közepe” és a „vége” valahol erre tapasztalható meg...

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be