Tartalom

1. szám

Preambulum (előszó)

PREAMBLE (english)

PREAMBULUM (magyar)

Opera Rotas (nagyobb tanulmányok)

Endre Kiss Reconstruction of Nietzsche’s Philosophy of Science

Dunkel Nepomuk Norbert: Sophi arcélei

Metaphilosophy (új filozófia, metafilozófia, tudatfilozófia)

Varga Csaba: Egyesített elmélet: metafilozófia

Major Gyöngyi: Holosz kihívása

Crepusculum (filozófiatörténet és kortárs filozófia)

Cristiana Senigaglia: Nietzsche’s Idea of Epigonism

Virtus Hungaricus (magyar gondolkodástörténet)

Michael Löwy: Karl Mannheim and Georg Lukacs. The lost heritage of heretical historicism

'Intelligenti Pauca' (tudás és tudástársadalom elmélet)

Nico Stehr, Christoph Henning und Bernd Weiler: Die »Entzauberung der Eliten«: Wissen, Ungleichheit und Kontingenz

Michael Benedikt: Lebenswelt zwischen Cyberspace und Anthroponarzißmus

Via Nova (új fizika, új tudomány és új filozófia)

Dr. Istvan Magyari-Beck: Creatology from 1977 to 2007. The First Thirty Years of a New Science of Creativity

Jean-Claude Wolf: Welche Natur?

'Credo ut intelligam' (vallásfilozófia, teológia és filozófia együtt)

Friedmann Sándor Megkérdeztem Philónt. Epikojreszi gondolatok egy dolgozat ürügyén

Sensus (esztétika)

Márfai Molnár László: Metatudat, téridő-felfogás, esztétikum

Extra Europam (keleti filozófia)

Brahmarishi Vaszishta: Az egység valósága (fordította Dienes István)

Paideia (filozófia és pedagógia)

Czakó Kálmán: A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása

Visus (szemle)

Márfai Molnár László: A többszintű paradigmaváltás kísérlete

Troposzféra (vita, fórum)

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be