Tartalom

2. szám

Opera Rotas (nagyobb tanulmányok)

Mezei Tamás: Szótárak és interdiszciplinaritás

Metaphilosophy (új filozófia, metafilozófia, tudatfilozófia)

István Magyari-Beck: Uniting force of Heterodoxy

Crepusculum (filozófiatörténet és kortárs filozófia)

Major Gyöngyi: A kommunikáció, mint a rítus elfajulása az elidegenedésben

Márfai Molnár László: A kockázat paradigmája

Virtus Hungaricus (magyar gondolkodástörténet)

Darai Lajos: Nem "nagy szavak": Az emberiség sorsa, jövője

Ferenc Tallár: Befreiung durch Beschreibung

'Intelligenti Pauca' (tudás és tudástársadalom elmélet)

Héjjas István: Az emberi tudat és a világegyetem

István Magyari-Beck: Personality as a Product of Man's Creativity

Via Nova (új fizika, új tudomány és új filozófia)

Dienes István: Bevezetés a filozófia fizikájába

Garaczi Imre: A társadalmi tőke helyzete és jövője a 21. században

Varga Csaba: A fenntartható társadalom esélye

'Credo ut intelligam' (vallásfilozófia, teológia és filozófia együtt)

Varga Csaba: Elsődleges és másodlagos primordiális központok

Nádor Judit: A primordiális központok

Györfi János: Axis mundi program

Sensus (esztétika)

Dunkel Nepomuk Norbert: Rekurzív zene, avagy pillantás a zenei univerzumba

Extra Europam (keleti filozófia)

Varga Csaba: A tiszta tudat vonzásában

Paideia (filozófia és pedagógia)

Kamarás István: A meta-elmélet recepciója

Visus (szemle)

Csorba József: Internet és tudomány: a Wolfram-sztori

Varga Csaba: Új elmélet a régi határán

Troposzféra (vita, fórum)

Dunkel Nepomuk Norbert: The Knowledge is Stupid (Avagy mivégre a bölcsesség?)

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be